Вход/Регистрация
Онлайн приложение на социализираните обекти на тракийското и византийско наследство
Приложението служи за промотиране на самите обекти и на възможностите за туризъм и създаване на специализирани културни маршрути за територията на Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море, респективно Област Смолян, Р. България и префектура Еврос и остров Самотраки, Гърция.
Онлайн приложението осигурява идентифициране на обектите, въвеждането им в база от данни, визуализиране на информацията за тях, установяване на тяхното местоположение, както и извършване на анализи и ефективно управление. Онлайн приложението допринася за набелязване на маршрути за културен туризъм на заинтересованите и може да се използва от туристическите оператори за изработване на програми за запознаване с културното наследство в региона.
Случаен обект
Последно Разглеждани
Последно Добавени