Login/Register

Immovable object: Пресвета Богородица, Спасителка на Ферес

Bookmark and Share
Identifier: GR3
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Degree of socialization: Организирано за посещения място. Храмът се намира в центъра на Ферес и се посещава всекидневно.
Description: Най-яркият религиозен паметник на западния бряг на река Марица е църквата на Пресвета Богородица във Ферес. Построен в средата на 12 век от н.е. (1152) от Исак Комнин, син на Алексий I Комнин, византийски император (1081-1118). Гробницата на основателя се предполага, че се намира в пространството под северозападния купол. Паметникът е съхранил части от заграждениятя (стени, кули, порти) и универсален тип кръстовидна църква с пет купола. Североизточно на външния ъгъл на църквата е изграден керамичен орнамент на орел. Има фриз, който не е спасен. Следващите възтановителни работи са по прозорци и куполи. Също така и по четири контрафорса на север и на юг от външната страна на паметника. Централният купол е обгърнат от дванадесет големи прозореца и е базиран чрез сферични тройници чрез четири големи арки на двата стълба на храма на изток и два чифта тънки колони на запад. Труловете престават да бъдат отворени навсякъде и техните прозорци бяха затворени, за да се избегне проникването на дъждовна вода. Това оргинално архитектурно решение създава голямо вътрешно пространство. Декорът е пример за висше изкуство на 12-ти век на Школата на Константинопол и е дело на художници от тази школа, вероятно Исаак от Константинопол. Формите се характеризират с големия си размер и меко и бавно раздвижване. Формите на архиереи показват реалистична цветова гама. Наблюдават се някои особености в иконографското подреждане,например в по-ниската зона на север и южните стени, на Светото Причастие на Апостолите , над столиците на колоните на западната страна на светилището, на четири военни фигури изобразени на два сводести прозореца между северната и южната стена. Тези форми са идентифицирани в една версия на Свети Теодор Тирон, Свети Меркурий и Свети Теодор Стратилат, а в една друга форма светиите показват сходство с известни портрети на членовете на семейството на Алексий I Комнин. Площ: 200 m2 Географски кординати: 40°53'38.47"N 26°10'14.37"E Информация за контакти: Α) Служебна структура: 15-ти Отдел Византийска древност (Комотини), +30 25310 29492, email: 15eba@culture.gr . Предложение за туристически маршрут: Да.Представлява изключителен пример за религиозен паметник от средновизантийската епоха., както от архитектурна гледна точка така и от гледна точка на стенописи и орнаменти. Лесно е достъпен.

Related Collections

Historical heritage register (is part of)