Login/Register

Immovable object: Максимиануполс / Мосинуполис

Bookmark and Share
Identifier: GR7
Period: Early Byzantine government (4 - 7 century AD)
Degree of socialization: Открит отворен район. Намира се над АМ Егнатия. Достъпът е възможен от стария път Комотини-Ксанти през Иазмос,последната част на пътя е неасфалтирана. На разстояние около 7км. от Комотини.
Description: Един от най-важните градове в Родопите, които са процъфтявали до римския и византийския период. Построен по пътя Виа Егнатия и е само на 7 км от Комотини и на 80 км западно от Traianoupolis. Името му се сменя по време на римския и византийския период, известен като Porsulis и Maximianoupolis, през средно и късноизантийския период като Mosynopolis, Mosynoupolis и Месини, а презследвизантийската епоха е известен като Месине Кале. Построяването му, както е видно от името му, се дължи на император Галерий Максимиан. Важното му значение се отдава на стратегическото си местоположение, от което са се възползвали Василий II (976-1025) и Михаил ІV Пафлагон (1034-1041), за започването на кампанията си срещу българите. Градът е имал много владетели до 13-ти век, когато се стига до неговия край и пълно разрушение. Жителите му се преместват в района на днешния Комотини. Периметърът на крепостта достига на дължина около 2500 м. Югоизточната част е подсилена с кули, на 50 метра една от друга. Общ брой на кулите е 40. Четирите ъглови са кръгли, елемент на средновизантийските укрепления. Стените на северната и южната страна са строени с камък и тухли и хоросан. Най-голямата височина на стената достига 3,20 m. Природни феномени, като порои, са имали значение за сигурността на града. От началото на 13 век. се загубва стратегическото значение на Mosynopolis по причина гражданските конфликти на 14-ти век. Централен храм Mosynopolis . Последните разкопки (започващи през 1997) разкриват епископската църква на Mosynopolis. Това е централно планираната сграда с формата на неправилен шестоъгълник,, чиято колонада създава вътрешен шестоъгълник, който покрит скупол с диаметър от 8.50 m. Външните размери на паметника са 31,60 х 25 м, а височината се определяна 17 метра. Покриването на ъглите на източните помещения е осъществено с малки куполи, кръстати куполи или килийни помещения. С дървен покрив са покрити пътеката, преддвериети и кръщелната на църквата. На изток от храмът завършва с полукръгло тристранно светилище, докато централната арка е запазила части от трона. Осветлението в светилището е осигурено от големи прозорци, които са отворени по стените на арките. В зидарията широко са използвани тухлите, но и по-стар строителен материал. Каменна стълбищна площадка, вероятно заменя по-рано дървена, обслужваща горното ниво. Подът на църквата в по-голямата си част е от мрамор с изключение на преддверието, което е постлано с тухли. Няколко полета са с рамка от мозаечни ленти. Квадратното пространство пред Красивата врата, е украсено с популярна тема на петте хляба чрез комбиниране на техниката на мозайка и opus sectile (подреждане на мраморни парчета/римска мозайка).Подреждането на мраморни парчета датира от 12 век., докато тухления под принадлежи към третата и последна фаза на паметника. Следва да се отбележи, че по време на разследването на пода се намери точното местоположение на амвона от средновизонтийския период. Скулптурната украса, датиращи от края на 11 и началото на 12 век от н.е., е откъртена от мястото си и е употребена повторно в гробницата, вътре в църквата. Входа на кръщелницата е в средата на северната част на преддверието. В предната част на арката се намират останките на кръстовидната структура на кръщелницата. Намирането на голяма делва на мястото показва, че е било използвано през втория период като складово продстранство. Като място за поклонение се идентифицира една ниша в източната стена на южната част на преддверието. Части от крака на маса (Trapezoforos), намерени в средата нишата показва наличието на малка масичка. Останките от рисувана украса, която оцелява, показва позната тема на общо водене на литургии от архиереи. В западната част на външния храм са разкрити удължени тесни пространства, ориентирани в посока север - юг. Тези пространства са разделени на по-малки , които показват две строителни фази, през 12 век и началото на 13 век. В южната част на атриума и вътре в църквата са открити няколко гробници. В непосредствена близост до централния храм е открита керамична работилница. За идентификация на откритието помогнаха множество глинени поставки за печене на керамични съдове. Глината е червеникаво-кафява, едрозърнеста и пореста. Най-честите мотиви са концентрични кръгове, медали с допиращи се малки кръгове. Чести са изображенията на птици, геометрични орнаменти и други. Площ: 400.000 m2 (от най-големите укрепени места)„ Географски кординати: 41° 7'38.59"N, 25°19'25.95"E Информация за контакти: Служебна единица: 15-ти Отдел Византийска древност (Комотини), +30 25310 29492, email: 15eba@culture.gr . Включване в туристически маршрут: Да. Включен към градски центрове - селище с укрепителни стени от Византийския период. Въпреки че мястото е неорганизирано и не е популяризирано достатъчно, се предлага поради лесния достъп и особения интерес (укрепителни стени и централен храм).

Related Places

Максимиануполс (found at)

Related Collections

Historical heritage register (is part of)