Login/Register

Immovable object: Авдира (Древния град)

Bookmark and Share
Identifier: GR16
Period: Thracians (Iron Age / 12th century BC - 1st century AD)
Degree of socialization: Социализирано посещаемо място. Охрана / Продажба на билети, W.C. Достъп през село Авдира (сегашното село) с автобус от Ксанти. Достъп с леки коли и малки автобуси, на 6 км. южно от Авдира по асфалтиран път.
Description: Град Абдера географски се намира в крайбрежната зона между устието на река Места и езерото Вистонида (​​Порто Лагос). Исторически е представлявал един от най-важните градове на Тракия и северната част на Егейско море. Името на града е свързано с митологична фигура Абдерас, спътник на Херкулес, който според преданието е разкъсан от хищните коне на Диомед, цар на Тракия. Първото заселване датира от 7-ми век пр. Хр (656/652 г. пр. Хр.)заселници от региона на Йония (Мала Азия). През 6 в. пр. Хр. (545 г. пр. Хр.), заселници от Теос укрепват населеното място и то бързо се превръща в един от процъфтяващите гарадове в региона с търговските со отношения чак до бреговете на Африка. След персийските войни, градът преживява период на голям икономически и културен просперитет. В средата на четвърти век пр. н. е. завладян от Филип II, цар на Македония, като в римско време градът запазва някои привилегии с режим на "свободен град", но постепенно запада и се превръща в малко селце. Градът е добре известен като родина на много известни философи, поети и софисти. Водеща фигура сред тях е Демокрит, голям философ материалист, основател на теорията на индивида, докато други важни лица са софистите Протагор и Левкип, философ и учител на Демокрит. Археологическите разкопки на Абдера заемат район югоизточно от сегашното село Авдира, между плажа и село Левкипос. Локализирани са две големи ограждения това на древната / класическата епоха на север, с площ от 1,075 кв. км и тази на елинистическата / Византийската епоха, южната част с 1.125 кв. км. В южния край на обекта се издига хълма с Акропол, а между двете огради са разположени театъра и две места за гробища: гробище на Clazomenia от 7-ми век пр. Хр. разположено северозападно и гробище на Тиийците от 6-ти-3-ти век пр. Хр. заемащо голямо място на североизток. Съществуването на два укрепителни стени се дължи на морфологията на терена и неговите геофизични промени, главно отливите на морето, които са довели до преместването на града на юг и създаването на две пристанища на изток и запад, от които се виждат техни останки в морето. Първите археологически разкопки в района започват през 1950 г. от археолога Димитрис Лазаридис. В северната част на огражданието са били разкрити: първата част на укрепленията на колонията Clazomenia с порта ориентирана СЗ-ЮИ , едно правоъгълно пространство, свързано с портата и две единични сгради непосредствено до стената. В горното ниво разкрива укрепление от втората фаза на заселване от Тиийците, което следва приблизително същата линия, но затваря съществуващата порта. Укреплението завършва на запад с четириъгълна кула, която защитава пристанището. В същия район е разположена сграда "Неосикос" (сграда за защита на кораби от капризите на времето) и храм на женската божественост, от който са се запазили монументално стълбище, което води до тераса с олтари. И накрая, последната фаза (3-ти 2-ри век пр. Хр.) и след унищожаването на тези сгради от наводненията, местото сеползва като гробище. Най важното за посещеня място се намира на юг. Този раздел представя характеристиките на града от различни исторически периоди на обитаване (4-ти век пр.н.е - 12-ти век след н.е. Ключов елемент в района е западната порта на южната стена, с две четириъгълни кули и части от пространството между кулите на север и на юг. Това укрепление, дебелина на стените от 1.70 до 2.40 m, е съхранено на височина 2 метра и е изградена с големи правоъгълни камъни от варовик двустранно с пълнеж в средата от кал и малки камъни. От портата започва една от главните улици на града, покрита с уплътнена земя с посока изток,с двустранно разположени сгради от различни периоди.Основното което виждаме днес от разкопките са сгради от Византийския период, който са вписани в градската среда. Къщите, които са били построени по времето на осъществяване на голям проект за възтановяване след голямо наводнение, са основани върху старите или са ремонтирали запазилите се. Площ: 190.000 m2 (социализиран обек), 5.700.000 m2 (голям археологически обект) Географски кординати: 40°56'0.84"N, 24°58'20.30"E Информация за контакти: Обслужваща единица: Отдел Праисторическа и класическа древност (Археологически музей Авдира), +30 25410 51003, email: laepka@culture.gr Предложение за туристически маршрут: Да.Включен е към укрепени крайбрежни селища от Византийския период, въпреки че не дабре социализиран, разполага се с интересни данни, има лесен достъп и е свързан пряко с археологическия район на Авдира и с посещение на музея на Авдира.

Related Collections

Historical heritage register (is part of)