Вход/Регистрация

Недвижим обект: Ранновизантийска и средновековна българска крепост в м. Турлука край Смолян

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: Проба 1
Период: Ранно Византийска Власт (4 - 7 век сл.н.е.)
Материали: Камък
Степен на социализация: Обектът е социализиран, разкритите градежи са консервирани по проект (2013 г.)
Описание: Площ: 4,5 дка Кординати Датировка: VІ-ХІІ в. Заснемане: РИМ – Смолян Геодезично заснемане: РИМ – Смолян

Свързани Места

Община Смолян (намерен в)
Смолян (създаден в)