Вход/Регистрация

Обект от колекция: Гривна бр

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00585
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Бронз
Описание: Форма: пластина с квадратно сечение и профилирани краища.Украса: равностойно третиране и на трите страни - четири прешленовидни фасети, фланкирани с късо поле с напречно врязани черти, оформящи пет полета с надлъжно врязана линия по средата и подве редици орнамент "птиче око" от двете й страни. Краищата са ограничени с по една по-малка фасета от същия тип, създаваща впечатление за "муцуна" (стилизиран зооморфен елемент), като единият край е по-тесен от другия.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)