Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00587
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: пластина с правоъгълно сечение и леко стеснени краища.Украса: в средата на тялото дълго поле със седем дълбоки ямички ограничени с вертикални черти и съвсем къси фасети. Единият край е с четири такива ямички, а другият - с три. Между краищата и централното поле са оформени по две полета, украсени с надлъжни линии от точици. Всички ямички са обградени с окръжност от точици.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)