Login/Register

Collection object: Наушник

Bookmark and Share
Identifier: А-00695
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Отворена халка от единична усукана тел, на която са нанизани две малки сфери и едта голяма - между тях. Техниката на изработване е ажурна - две шестлистни розети - полусфери, запоени в основите си. Мястото на припояването е скрито от редица малки гранули. Малките сфери са украсени с псевдо гранули, получени чрез изчукване от вътрешната страна на полусферите. Сферите са застопорени чрез намотки на псевдофилигранна нишка.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)