Login/Register

Collection object: Огърлица

Bookmark and Share
Identifier: А-00710
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: кръжило от извиваща се в спирални ушички тел, към които чрез синджирчета от извити в осморки телени халкички са закачени пластинки - трепки; трепките са два вида - с триъгълна форма и отрязана в "лястовича опашка" къса страна, и силно удължен трапец.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)