Вход/Регистрация

Обект от колекция: Стомна (Ойнохое)

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00737
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: яйцевидна форма на тялото; устие с дъговиден профил и заоблен устиен ръб; крушовидна форма на устието с чучура в поглед отгоре; под устийния ръб от външната страна са моделирани два релефни пояса; биконична шийка с релефни пояси в долната част; два пояса плитки линии по тялото - в горната част на раменете и в най-широката част на тялото; дъно - плоско столче с леко изпъкнало дъно и релефен пояс по периметъра; една дъговидна дръжка с елипсовидно сечение и плитки канелюри, плавно излизаща от устието и стъпваща над най-широката част на тялото.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)