Login/Register

Collection object: Стомна (Ойнохое)

Bookmark and Share
Identifier: А-00740
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Ceramics
Description: Форма: яйцевидна форма на тялото; устието и по-голямата част от шийката липсват; в горната част на раменете е нанесен пояс от три плитки линии; дъното е леко вдлъбнато, с ниско столче - релефен пръстен по периферията; от дръжката е запазена само основата, излизаща от горната част на раменете.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)