Login/Register

Collection object: Тока

Bookmark and Share
Identifier: А-00742
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: кръгла плочка с правоъгълен издатък в едната страна; от другата страна удължен правоъгълен издатък е подвит под долната страна, като в сгъвката е захваната халка с кръгла форма и езичето.Украса: плочката е украсена с два пояса концентрични окръжности и врязани кръгчета в по-широкото поле между тях; запазени са четири нитчета за закрепяване към колана; халката е украсена с релефно подчертани окръжности и от двете страни (сечението на халката е ромбовидно); езичето е украсено с дълбоко врязани напречни черти, орнамент "рибена кост" и два релефни издатъка при свивката, които с врязаното в тях кръгче създават впечатление за змийско око.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)