Login/Register

Collection object: Чаша

Bookmark and Share
Identifier: А-00772
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Ceramics
Description: Форма: биконична форма; леко издадено навън устие със заоблен устиен ръб; съвсем къса цилиндрична шийка, получена при преминаването на устието към тялото; горната част на тялото е по-висока, с лек наклон навътре; долната част на тялото е по-къса, с пръстен от две концентрични окръжности до дъното; дъно - съвсем ниско пръстеновидно столче, с плавна дъга от вътрешната страна и сложен профил от външната - в средата на дъното от външната страна е оформен по-малък концентричен пръстен.Украса: по горната част на тялото са нанесени с врязани линии орнаменти, наподобяващи листо - девет полета с по четири листа, разделени едно от друго с вертикални линии, образувани от къси хоризонтално щамповани чертички.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)