Login/Register

Collection object: монета

Bookmark and Share
Identifier: Н-02383
Period: Second Bulgarian Empire (1185-1396)
Materials: Bronze
Description: Лице: Бюст на голобрад Христос с голям кръстат нимб, туника и колобион; дясната му ръка е вдигната пред гърди за благословия. Гръб: Императорът прав насреща, със стема, дивитисион и хламида. Вляво от него е св. Димитър голобрад, в бойно облекло. Императорът е поставил дясната си ръка пред гърдите, а с лявата поема от св. Димитър скиптър с дълга дръжка.

Related Collections

Numismatics (is part of)