Login/Register

Collection object: хиперперон

Bookmark and Share
Identifier: Н-02385
Period: Second Bulgarian Empire (1185-1396)
Materials: Bronze
Description: Лице: Бюст на Богородица Оранта, обкръжена от стилизирано изображение на крепостна стена с кули; инициали: В. - .В Гръб: ANDPONI… XAHЛ D Три фигури: в центъра Исус Христос коронясва коленичилите владетели: вляво Андроник ІІ, вдясно Михаил ІХ; и двамата със стеми, в сакоси.

Related Collections

Numismatics (is part of)