Login/Register

Collection object: Кана

Bookmark and Share
Identifier: А-00803
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Ceramics
Description: Форма: биконично тяло на пръстеновидно дъно; гърло - тясно, късо; устие - фуниевидно, широко, с прав, отвесен ръб; дръжката - една, захваната под ръба и в най-широката част на тялото. Украса: тяло - в горната половина паралелно разположени окръжности от зигзагообразни врязани линии и между тях релефен ръб с врязани черти; гърло - три паралелни изпъкнали ръба - средният е най-висок; дръжка - ажурно ухо от ръба до дръжката преминаващо в два змиевидни ръба по цялата дължина, цвят - охра, с блясък, на места позеленяла с течение на времето, а на други - липсва.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)