Login/Register

Collection object: Чаша

Bookmark and Share
Identifier: А-00804
Period: Roman (Byzantine) government (1st century AD - 3th century AD)
Materials: Gold
Description: Увидно надлъжно сечение на тялото, със заоблено, леко вдлъбнато дъно и издаден навън и нагоре, срязан устиен ръб. Украса: хоризонтален поас от канелюри под устийния ръб, а под него релефна украса, тип "пчелна пита".

Related Collections

Collection Archeology (is part of)