Login/Register

Collection object: Фибула

Bookmark and Share
Identifier: А-00821
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Bronze
Description: Игла, билатерална пружина, плосък, гладък лък със страничен крак за игло- държател и седем двойни пружини за декорация по външната му страна. Всяка декоративна спирала е навита около ос

Related Collections

Collection Archeology (is part of)