Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00923
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: отворена елипса със заострени краища и полуелипсовидно напречно сечение.Украса: симетрична, врязана; състои се от шест еднакви полета със скосени навън ръбове, надлъжна линия в средата и по две редици точки отстрани; полетата са отделени помежду си от двойни линии.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)