Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00941
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: отворена елипса. Украса: симетрична, щемпелувана; щемпелът представлява релефен кръг с релефни точици около него; краищата са изтънени и разширени; центъра им има по един щемпел; по края им минава редица от щемпели, които се сливат в основата на разширението и продължават по тялото на гривната в единична редица; на края напречно са поставени два щемпела; същата единична редица, но завършваща с по три напречни щемпела, има и в средата на композицията; по двата края на гривната, без разширените им краища минава врязана линия.