Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00943
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: отворена елипса с полуелипсовидно напречно сечение.Украса: врязана; състои се от четири големи полета със скосени навън краища, надлъжна линия по средата и по две редици кръгове с център ("птиче око") от двете страни; между тях три малки полета, разделени по на три части; в крайните са нанесени напречни черти, а в средните - по две кръгчета с център ("птиче око").

Related Collections

Collection Archeology (is part of)