Вход/Регистрация

Обект от колекция: Гривна бр.

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00944
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Бронз
Описание: Форма: отворен кръг с изострени краища и полуелипсовидно напречно сечение.Украса: врязана; състои се от четири големи полета със скосени навън краища, надлъжна линия по средата и по две редици кръгове с център ("птиче око") от двете страни; между тях три малки полета, разделени по на пет части; в крайните и средната са нанесени напречни черти; между тях части с изпилени външни ръбове и по един кръг с център в

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)