Login/Register

Collection object: Гривна бр.

Bookmark and Share
Identifier: А-00959
Period: Roman (Byzantine) government (1st century AD - 3th century AD)
Materials: Bronze
Description: Форма: отворена елипса със стеснени краища, полуелипсовидно и правоъгълно напречно сечение.Украса: врязана; състои се от редуващи се малки и големи полета със скосени навън краища, надлъжна линия по средата и по две редици кръгове с център ("птиче око") от двете страни; между тях пет малки полета с по няколко напречни черти.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)