Login/Register

Collection object: Надушник

Bookmark and Share
Identifier: А-01034
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: отворен кръг (халка) с кръгло напречно сечение; единият й край е изострен; на халката е нанизано кухо биконично мънисто.Украса: мънисто - съставено от две конични части; ограничаващите го навивки от тънка тел липсват.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)