Login/Register

Collection object: Надушник

Bookmark and Share
Identifier: А-01043
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: отворена кръгла халка с биконична висулка.Украса: куха биконична висулка, съставена от две конични половини, споени помежду си; тя е застопорена с по три навивки от филигранна нишка от двете страни.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)