Login/Register

Collection object: Тока

Bookmark and Share
Identifier: А-01134
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: опорната рама е кръгла и с кръгло сечение; плочката е прегъната на две равни части, кръгли по форма; в долния и страничните краища са оставени уши и чрез нитове се прикрепва ремъка; свързващата част на кръговете е изрязана, за да се прикрепи езикът към оста; той е масивен, постепенно стесняващ се от дъното към върха.Украса: върху плочката са врязани тънки зигзаговидни щрихи, но само върху лицевата страна; щрихите са нанесени хаотично; украса от напречни и коси врязани линии има и върху езика.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)