Login/Register

Collection object: Зар за гадаене

Bookmark and Share
Identifier: А-01180
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Stone
Description: Форма: биконична; съставен от две конични половини с върхове един към друг (като макара). Украса: върху по-голямата основа са набодени 13 точки.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)