Вход/Регистрация

Обект от колекция: Урна

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01328
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: заоблена конична форма с високи рамене; устието е фуниевидно, съвсем леко извито навън; устийният ръб е срязан и слабо удебелен; дъното представлява високо кухо столче с конична форма.Украса: състои се от два срещуположно поставени издатъка (букели); разположени са на раменете и са издадени навън и нагоре.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)