Login/Register

Collection object: Урна

Bookmark and Share
Identifier: А-01341
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Ceramics
Description: Форма: яйцевидна (кошеровидна); тялото направо преминава в леко удебелен устиен ръб; дъното представлява ниско плътно цилиндрично столче; в най-широката част на съда са поставени срещуположно две хоризонтални дръжки; те са с елипсовидно сечение и са извити нагоре. Украса: в пространството между дръжките срещуположно са прищъпнати два малки пъпковидни израстъка.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)