Login/Register

Collection object: Чаша

Bookmark and Share
Identifier: А-01508
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Ceramics
Description: Форма: долната част на съда е сферична, шийката е висока, извита навън. Устието постепенно се скосява към дръжката. Срещу нея устийният ръб е по-силно извит и издаден напред. Една високо извита над устието дръжка с кръгло сечение. Дъното е вдлъбнато. Украса: от три букела.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)