Login/Register

Collection object: Гърне

Bookmark and Share
Identifier: А-01512
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Ceramics
Description: Форма: сферична. Шийката и конична. Устието е право. С хоризонтално отрязан устиен ръб. Дъно липсва. В горната част на тялото срещуположно са разположени две отвесни малки дръжки, а между тях, пак срещуположно, и две хоризонтални дръжки за окачване на

Related Collections

Collection Archeology (is part of)