Login/Register

Collection object: Кана

Bookmark and Share
Identifier: А-01513
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Ceramics
Description: Тяло с форма на елипсоид. Висока обърнато конична шийка. Прав, хоризонтално отрязан устиен ръб. Тясно дъно, подчертано с релефен ръб. Две малки лентести дръжки на раменете, поставени срещуположно. Украса на раменете от врязани, скачени "S"-ове, съставени от две успоредни линии с набодени точки между тях - осем броя.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)