Вход/Регистрация

Обект от колекция: Купа

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01542
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: полусферична форма. Устието е право, с хоризонтално отрязан устиен ръб. Дъното представлява ниско плътно цилиндрично столче.Украса: малко под устието, срещуположно, са поставени две дъговидни релефни ленти, имитиращи хоризонтални дръжки. Повърхността е покрита с графит.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)