Вход/Регистрация

Обект от колекция: Урна

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01543
Период: Траки (Желязна Епоха / 12 век пр.н.е. - 1 век сл.н.е.)
Материали: Керамика
Описание: Форма: биконична. Шийката е къса, леко профилирано навън устие. Дъното е равно. В най-широката част срещуположно са поставени две хоризонтални дръжки, леко извити нагоре. Повърхността е излъскана с графит.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)