Login/Register

Collection object: Урна

Bookmark and Share
Identifier: А-01543
Period: Thracians (Iron Age / 12th century BC - 1st century AD)
Materials: Ceramics
Description: Форма: биконична. Шийката е къса, леко профилирано навън устие. Дъното е равно. В най-широката част срещуположно са поставени две хоризонтални дръжки, леко извити нагоре. Повърхността е излъскана с графит.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)