Login/Register

Collection object: Чаша-фиала

Bookmark and Share
Identifier: А-01547
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Ceramics
Description: Форма: тялото е с елипсовидна форма. Шийката е много висока, обърнато конична (като фуния). Устието е правилно профилирано, извито навън. Дъното е леко хлътнало навътре.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)