Login/Register

Collection object: Урна

Bookmark and Share
Identifier: А-01560
Period: Thracians (Iron Age / 12th century BC - 1st century AD)
Materials: Ceramics
Description: Форма: заоблена, обърнато конична форма на тялото. Шията е висока, фуниевидна. Устието е извито навън. Дъното е равно, представлява ниско, плътно столче. В най-широката част са поставени две хоризонтални, дъговидни дръжки. От двете им страни, както и перпендикулярно на тях има по една релефна пъпка.Украса: следи от графитна украса.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)