Login/Register

Collection object: Олтар преносим

Bookmark and Share
Identifier: А-01562
Period: Thracians (Iron Age / 12th century BC - 1st century AD)
Materials: Stone
Description: Форма: дъговидна форма. Над нея се издигат два масивни израстъка - единият правоъгълен, а другият като чатал. На свой ред те имат по един израстък към вътрешната част на олтара. От външната страна са оформени два израстъка, под тях повърхността е вдлъбната.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)