Вход/Регистрация

Обект от колекция: Олтар преносим

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01562
Период: Траки (Желязна Епоха / 12 век пр.н.е. - 1 век сл.н.е.)
Материали: Камък
Описание: Форма: дъговидна форма. Над нея се издигат два масивни израстъка - единият правоъгълен, а другият като чатал. На свой ред те имат по един израстък към вътрешната част на олтара. От външната страна са оформени два израстъка, под тях повърхността е вдлъбната.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)