Login/Register

Collection object: монета

Bookmark and Share
Identifier: Н-02496
Period: Roman (Byzantine) government (1st century AD - 3th century AD)
Materials: Bronze
Description: Фолис с номинал „М” на им-р Юстиниан І, сечен в Константи-нопол през 538/539 г. Лице: в плътен кръг, надпис DN IVSTINI ANVS PP AVG, бюст на им-ра анфас с шлем, в д. ръка кълбо с кръст, вляво кръст. Опако: в плътен кръг „М”, отляво ANNO, вдясно ХІІІ, горе кръст, долу – официна „В”, под отреза CON.

Related Collections

Numismatics (is part of)