Login/Register

Collection object: Урна

Bookmark and Share
Identifier: А-01565
Period: Thracians (Iron Age / 12th century BC - 1st century AD)
Materials: Ceramics
Description: Форма: яйцевидна. Устието е леко извито навън, със скосен навън устиен ръб. Дъното е равно, оформено като малко столче. Съдът има две срещуположни, хоризонтални дръжки, леко извити нагоре и доста масивни.Украса: повърхността е покрита с графит.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)