Login/Register

Collection object: Тока (плочка)

Bookmark and Share
Identifier: А-01583
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Bronze
Description: Форма: Плочката е с неправилна ромбовидна форма; долната й част е по-малка, трапецовидна. Останалата част липсва. В центъра и горната част има два нита за прикрепване към ремъка.Украса: По краищата на ромба и през центъра минават двойни линии от врязани точки, същите свързват левия и десния ъгъл с централния нит.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)