Login/Register

Collection object: Долиум (с капак)

Bookmark and Share
Identifier: А-01609
Period: First Bulgarian Empire (681-1018)
Materials: Ceramics
Description: Форма: Тяло - яйцевидно. Дъно - равно, оформено като ниско столче. Устие - издаден хоризонтално навън, удебелен и заоблен устиен ръб. Капак - с приблизително кръгла форма.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)