Вход/Регистрация

Обект от колекция: Долиум (с капак)

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01609
Период: Първа българска държава (681 - 1018)
Материали: Керамика
Описание: Форма: Тяло - яйцевидно. Дъно - равно, оформено като ниско столче. Устие - издаден хоризонтално навън, удебелен и заоблен устиен ръб. Капак - с приблизително кръгла форма.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)