Вход/Регистрация

Обект от колекция: Гърне

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01660
Период: Първа българска държава (681 - 1018)
Материали: Керамика
Описание: Тяло - биконично, заоблено с две, отвесни, срещуположни дръжки на рамене-те; шия - права; устие - удебелено навън и хоризонтално отрязано; вътреш- ността и външно до шията е глазирано със зелена глазура; Украса - де успоредни врязани линии по шийката.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)