Login/Register

Collection object: Стомна

Bookmark and Share
Identifier: А-01661
Period: First Bulgarian Empire (681-1018)
Materials: Ceramics
Description: Тяло със сферична долна и конична горна част; устие - фуниевидно с удебе- лен, заоблен отвън и равен отвътре устиен ръб; дъно - широко, равно, непод-чертано; дръжка - лентовидна, с три брозди (външно) от устийния ръб до най-широката част на тялото

Related Collections

Collection Archeology (is part of)