Вход/Регистрация

Обект от колекция: Гърне

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01662
Период: Първа българска държава (681 - 1018)
Материали: Керамика
Описание: Биконично тяло с широко устие с хоризонтален устиен ръб, издаден навън; дъно - равно, неподчертано; дръжки - лентовидни, отвесни, три - разположени през 120 градуса; Украса - външната повърхност е покрита със светлозелена глазура, плитко врязана линия по вътрешния край на устийния ръб, три бразди по дръжките.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)