Login/Register

Collection object: Прешлен за вретено

Bookmark and Share
Identifier: А-01672
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Stone
Description: Пресеченоконична форма с вдлъбната стена. Украса: врязана на по-голямата основа, соларна - окръжност с 13, радиално разположени, вътрешни лъчи (черти).

Related Collections

Collection Archeology (is part of)