Login/Register

Collection object: Идол - антропоморфен

Bookmark and Share
Identifier: А-01685
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Stone
Description: Антропоморфна женска фигура - оформена е от един цял къс глина: главата е заоблена отгоре; косата е отделена с врязана линия; очите са направени чрез вдлъбване, а носът - с прищипване; устата е изрязана с нокът; ръцете са къси - встрани; гърдите са изтеглени от тялото; ханшът е подчертано широк; краката са къси - оформени с прищипване.

Related Publications

АОР (associated)

Related Collections

Collection Archeology (is part of)