Вход/Регистрация

Обект от колекция: Чаша

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01708
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: биконично тяло с тясно конично столче и леко издаден навън заоблен устиен ръб. Три дръжки под устийния ръб.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)