Вход/Регистрация

Обект от колекция: Паница

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-01712
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: обърнато конично тяло с издута стена, пръстеновидно столче и широк издаден навън хоризонтален устиен ръб.Украса: врязана, щемпелувана, разположени на кръст групи от 6-8 окръжности и зигзагообразна начупена линия между тях.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)