Login/Register

Collection object: Паница

Bookmark and Share
Identifier: А-01712
Period: Byzantine rule (1018 to 1185/6)
Materials: Ceramics
Description: Форма: обърнато конично тяло с издута стена, пръстеновидно столче и широк издаден навън хоризонтален устиен ръб.Украса: врязана, щемпелувана, разположени на кръст групи от 6-8 окръжности и зигзагообразна начупена линия между тях.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)