Login/Register

Collection object: Каничка

Bookmark and Share
Identifier: А-00502
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Ceramics
Description: Тяло със сферична (крушовидна) форма, тясна шийка и фуниевидно устие със заоблен ръб и дръжка излизаща хоризонтално от устийния ръб и захваната под шията на съда - долу. Украса - три успоредни линиина шийката и две при основата на дръжката. Дъното е подчертано от пръстен.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)