Login/Register

Collection object: Съд

Bookmark and Share
Identifier: А-00517
Period: Prehistorical (12 century BC)
Materials: Ceramics
Description: Къса цилиндрична шийка с прав заоблен устиен ръб. Биконично тяло. Равно и неподчертано дъно. Две диаметрално разположени, отвесни дръжки (ухообразни), започващи от устието и завършващи в най-издутата част на тялото. Една хоризонтална врязана линия в горната половина на тялото.

Related Collections

Collection Archeology (is part of)